J-TECH AHD3206/A/B/C/D

 • Độ phân giải cao 1.0MP ~ 2.0MP.

 • Ống kính Mega Pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD>1MP) .

 • 3 đèn hồng ngoại Array phi 20mm.

 • Kích thước 93x93x110mm

 • Bảo hành 24 tháng.

J-TECH AHD3300/A/B/C/D

 • Độ phân giải cao 1.0MP ~ 4.0MP.

 • Ống kính Mega Pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD>1MP) .

 • 2 đèn hồng ngoại Array phi 40mm.

 • Kích thước 100x100x110mm

 • Bảo hành 24 tháng.

J-TECH AHD3320/A/B/C/D

TAE là công ty có nhiều kinh nghiệm Lắp đặt Chuông báo giờ làm việc cho rất nhiều văn phòng làm việc

J-TECH AHD3400/A/B/C/D

 • Độ phân giải cao 1.0MP ~ 4.0MP.

 • Ống kính Mega Pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD>1MP) .

 • 2 đèn hồng ngoại Array phi 40mm.

 • Kích thước 100x100x110mm

 • Bảo hành 24 tháng.

J-TECH AHD5125/A/B/C/D

 • Độ phân giải cao 1.0MP / 1.3MP / 2.0MP.

 • Ống kính Mega Pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD>1MP) .

 • 48 đèn hồng ngoại phi 5mm.

 • Kích thước 90x90x65mm.

 • Bảo hành 24 tháng.

J-TECH AHD5130/A/B/C/D

 • Độ phân giải cao 1.0MP / 1.3MP / 2.0MP.

 • Ống kính Mega Pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD>1MP) .

 • 4 đèn hồng ngoại Array phi 20mm.

 • Kích thước 105x105x55mm.

 • Bảo hành 24 tháng.

J-TECH AHD5270/A/B/C/D

 • Độ phân giải cao 1.0MP ~ 4.0MP.

 • Ống kính Mega Pixel 2.8mm (AHD 1MP), 3.6mm (AHD>1MP) .

 • 36 đèn hồng ngoại phi 10mm.

 • Kích thước 110x110x100mm

 • Bảo hành 24 tháng.

J-TECH AHD5210/A/B

 • Độ phân giải 1.0MP / 1.3MP / 2.0MP.

 • Ống kính Mega Pixel 2.8mm (IPC 1.0MP), 3.6mm (IPC 1.3/2.0MP).

 • Trang bị 12 đèn hồng ngoại phi 10mm.

 • Võ nhựa, kích thước 100x100x115mm.

 • Bảo hành 24 tháng.

J-TECH AHD5220/A/B

 • Độ phân giải 1.0MP / 1.3MP / 2.0MP.

 • Ống kính Mega Pixel 2.8mm (IPC 1.0MP), 3.6mm (IPC 1.3/2.0MP).

 • Trang bị 12 đèn hồng ngoại phi 10mm.

 • Võ kim loại, kích thước 100x100x115mm.

 • Bảo hành 24 tháng.

1