Đầu ghi hình J-TECH HD6108

 • Chuẩn nén mới H.265+ giúp tiết kiệm Max. 80% dung lượng lưu và truyền video qua internet nhanh hơn.

 • Phát video 4K.

 • Kết nối 8 camera IP 2MP hoặc 4 IP 8MP.

 • Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone,...

 • Áp dụng công nghệ điện toán đám mây J-Tech Cloud cho phép Người Dùng kết nối trực tiếp với camera mà không cần sử dụng dịch vụ trung gian (DDNS). Giúp nâng cao tính ổn định và liên tục trong giám sát từ xa.

Đầu ghi hình J-TECH HD6116

 • Chuẩn nén mới H.265 giúp tiết kiệm Max. 80% dung lượng lưu và truyền video qua internet nhanh hơn.

 • Phát video 4K.

 • Kết nối 16 camera IP 1.3MP / 12 IP 2MP / 8IP 5MP / 4 IP 8MP.

 • Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone,...

 • Áp dụng công nghệ điện toán đám mây J-Tech Cloud cho phép Người Dùng kết nối trực tiếp với camera mà không cần sử dụng dịch vụ trung gian (DDNS). Giúp nâng cao tính ổn định và liên tục trong giám sát từ xa.

Đầu ghi hình J-TECH HD6216 ( H.265+)

 • Chuẩn nén mới H.265 giúp tiết kiệm Max. 80% dung lượng lưu và truyền video qua internet nhanh hơn.

 • Kết nối 16 camera IP 2-5MP.

 • Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone,...

 • Áp dụng công nghệ điện toán đám mây J-Tech Cloud cho phép Người Dùng kết nối trực tiếp với camera mà không cần sử dụng dịch vụ trung gian (DDNS). Giúp nâng cao tính ổn định và liên tục trong giám sát từ xa.

Đầu ghi hình J-TECH HD5032 (H.265+ / 4K )

 • Chuẩn nén mới H.265+ giúp tiết kiệm Max. 80% dung lượng lưu và truyền video qua internet nhanh hơn.

 • Phát video 4K.

 • Kết nối 32 camera IP 2MP / 25 IP 5MP / 8 IP 8MP.

 • Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone,...

 • Áp dụng công nghệ điện toán đám mây J-Tech Cloud cho phép Người Dùng kết nối trực tiếp với camera mà không cần sử dụng dịch vụ trung gian (DDNS). Giúp nâng cao tính ổn định và liên tục trong giám sát từ xa.

Đầu ghi hình J-TECH HD2008 (H.264+)

 • Chuẩn nén mới H.264+ giúp tiết kiệm max.40% dung lượng lưu.

 • Kết nối 8 camera IP 1.3MP hoặc 4 IP 2MP.

 • Phát video trực tiếp ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080p.

 • Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone,...

 • Áp dụng công nghệ điện toán đám mây J-Tech Cloud cho phép Người Dùng kết nối trực tiếp với camera mà không cần sử dụng dịch vụ trung gian (DDNS). Giúp nâng cao tính ổn định và liên tục trong giám sát từ xa.

Đầu ghi hình J-TECH HD2012 (H.264+)

 • Chuẩn nén mới H.264+ giúp tiết kiệm max.40% dung lượng lưu.

 • Kết nối 12 camera IP 1.3MP hoặc 8 IP 2MP.

 • Phát video trực tiếp ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080P.

 • Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone,...

 • Áp dụng công nghệ điện toán đám mây J-Tech Cloud cho phép Người Dùng kết nối trực tiếp với camera mà không cần sử dụng dịch vụ trung gian (DDNS). Giúp nâng cao tính ổn định và liên tục trong giám sát từ xa.

Đầu ghi hình J-TECH HD2016 (H.264+ / 2XSATA)

 • Kết nối 16 camera IP 2MP hoặc 4 IP 5MP.

 • Phát video trực tiếp ra TV với độ phân giải Full HD 1920x1080p.

 • Cho phép xem và xem lại trên iPhone, iPad, Android phone,...

 • Áp dụng công nghệ điện toán đám mây J-Tech Cloud cho phép Người Dùng kết nối trực tiếp với camera mà không cần sử dụng dịch vụ trung gian (DDNS). Giúp nâng cao tính ổn định và liên tục trong giám sát từ xa.

1