Chuông báo giờ tại trường phát triển nguồn nhân lực LOD


  • Chuông báo giờ tại trường phát triển nguồn nhân lực LOD
  • Chuông báo giờ tại trường phát triển nguồn nhân lực LOD
  • Chuông báo giờ tại trường phát triển nguồn nhân lực LOD
  • Chuông báo giờ tại trường phát triển nguồn nhân lực LOD

    Công ty TAE là đối tác tin cậy trong việc cung cấp và lắp đặt thiết bịChuông báo giờ  cho các đối tác làm trong lĩnh vực Giáo dục, đào tạo du học, xuất khẩu lao động. 

    Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD là một trong những khách hàng thường xuyên chon chúng tôi trong lĩnh vực Chuông báo giờ lớp học, Hệ thống Camera an ninh giám sát, các thiết bị giáo dục...      

Kết quả hình ảnh cho Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lá»±c LOD                     Chuông báo giờ tại trường phát triển nguồn nhân lực LOD

Tháng 6 năm 2019  Công ty TAE đã lắp đặt hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống Chuông báo giờ học tự động trong khuôn viên học tập của công ty LOD. Hệ thống Chuông báo giờ đã giúp hoạt động của học sinh được nề nếp hoàn chỉnh hơn.

    LOD Corp (trước đây là Cổ phần Hợp tác lao động nước ngoài - LOD) ra đời năm 1992 trong bối cảnh tiếp nhận lại Công ty xuất khẩu thuyền viên thuộc Tổng công ty tư vấn đầu tư và dịch vụ hợp tác quốc tế GTVT - Bưu điện. Từ một cơ sở vật chất thiếu thốn, lưng vốn hạn hẹp, nhưng với ý chí, khát vọng vươn lên các thế hệ lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách để xây dựng được thương hiệu LOD trở thành một trong những công ty hàng đầu về xuất khẩu lao động và phát triển nguồn nhân lực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Kết quả hình ảnh cho Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD

Một số hình ảnh lắp đặt Chuông báo giờ tại Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD.Image titleLắp đặt Hệ thống chuông báo giờ cho công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LODImage title


Liên Hệ Mua Hàng:  024 666 383 62

     0916 585 9720988 829 841 
     0988 50 10 840979 213 910

ZaloImage title

Thông tin liên quan

1