Chi nhánh Đà Nẵng

Chi tiết

Chi nhánh Đà Nẵng

19/07/2011 11:52

PHAN THY Electronics Co.,Ltd

Showroom: 468 Nguyen Tri Phuong St., Hai Chau Dist. Da Nang City.

Office: 46 An Nhon I - Son Tra Dist. Da Nang City.

Mobile: 0125-356-7535
Email: sale_tae@yahoo.com