• Quản lý suất ăn công nghiệp

Chi tiết

• Quản lý suất ăn công nghiệp

30/09/2011 14:21

CCMS là giải pháp thay thế hoàn hảo cho hệ thống quản lý suất ăn truyền thống sử dụng “vé bữa ăn” đang được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy hiện nay. Hệ thống cho phép tích hợp với hệ thống chấm công để tính suất ăn và lập kế hoạch thực phẩm theo ca, ngày làm việc của toàn nhà máy. CCMS sử dụng công nghệ xác thực (ID) giúp quản lý chính xác và hiệu quả suất ăn của từng nhân viên.

Hệ thống quản lý suất ăn công nghiệp CCMS (Cashless Catering Management System) là hệ thống quản lý suất ăn không sử dụng tiền mặt cho các nhà máy, khu công nghiệp, canteen, nhà hàng.

Chức năng cơ bản của CCMS:

- Tự động hóa công tác quản lý suất ăn

- Lập kế hoạch chính xác số suất ăn theo ca, ngày làm việc

- Thống kê số suất ăn cho từng ca, ngày, nhân viên, phòng ban, …

- Thống kế số suất ăn vượt tiêu chuẩn cho từng nhân viên

- Tối ưu hóa hệ thống thẻ và chấm công hiện có

Lợi ích của CCMS:

- Hạn chế giao dịch tiền mặt

- Tự động hóa công tác quản lý suất ăn

- Đảm bảo sức khỏe cho CBCNV (tránh tình trạng mang thức ăn từ ngoài vào, do tâm lý muốn tiết kiệm chi phí của công nhân, dẫn đến việc không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng tới chất lượng sản xuất chung của nhà máy)

- Đảm bảo vệ sinh chung cho Nhà máy (do việc mang thức ăn từ ngoài vào)

- Tiết kiệm chi phí quản lý