• Năng lượng sạch

Chi tiết

• Năng lượng sạch

30/09/2011 14:19

TAE cung cấp giải pháp tổng thể cho hệ thống năng lượng tái tạo từ việc tư vấn, khảo sát, thiết kế, lắp đặt và dịch vụ bảo trì nhằm tiết kiệm năng lượng và chi phí cho khách hhangf. Giải pháp của TAE phù hợp cho nhiều đối tượng và nhu cầu khác nhau như hộ gia đình, hoạt động thương mại, công nghiệp, cơ quan chính phủ và các viện nghiên cứu.


Hệ thống năng lượng tái tạo TAE bao gồm:

-Hệ thống năng lượng mặt trời
- Hệ thống năng lượng gió
- Hệ thống tích hợp năng lượng gió, mặt trời và nguồn điện lưới
- Tấm PIN mặt trời
- Turbine gió
- Charge controller
- Batteries
- Accesaries

 

Từ khóa liên quan : Năng lượng sạch